Home » Geschiedenis

Geschiedenis

Een klein stukje geschiedenis van de tuintjes tussen 'De Horizon', 'De Bijenkorf' en het rioolgemaal.

De gemeente kocht de bijna 0,7 hectare van veehouder Poel, zodat er leidingen gelegd konden worden.

Het tuinencomplex is een gecombineerde school-volkstuin.De combinatie is voortgekomen uit het feit dat er rond de nieuwe school een tuin aangelegd moest worden. Daarbij hoorde ook een stuk grond over de sloot, aan de zuidkant van de school. Dat was een mooie ruimte voor kindertuinen. Ook waren er toen plannen om op dat stukje een broeikas te zetten, als een geschenk van de ouders aan de nieuwe school.

Na een bezoek van een van de initiatiefnemers aan een ecologische tuin (de kleine aarde) en daardoor geïnspireerd, kwamen een paar mensen van de werkgroep "buitengebeuren" van de nieuwe school bijeen, om de mogelijkheden voor zo'n tuin hier op het overige terrein tussen school De Bijenkorf- Horizon en rioolgemaal te bespreken. Op dat stuk zouden dan gezinstuinders een stuk kunnen huren, met daar aan gekoppeld het begeleiden van wat kinderen bij het tuinieren, Dit is grofweg de voorgeschiedenis.

Bron; Daan Klaassen (tuinblad van de vereniging 1997)

Achtergrondgedachte

Al enige jaren zoemde het in het onderwijsveld rond : verandering, vernieuwing. Enkele vernieuwers uit de vorige eeuw waren : Maria Montessori, Kees Boeke, Rudolph Steiner, 

Peter Petersen  e.a. Op de Bijenkorf kozen we eind jaren zestig voor de leer van Peter Petersen uit Jena. Zijn uitgangspunten waren gesprek,spel, werk en viering.Hij wilde dat in praktijk brengen van kleuterschool tot universiteit. Het sociale aspect speelde daarbij een grote rol. Ook de natuur had zijn belangstelling. Hij leerde de kinderen waar hun eten vandaan komt en hoe het groeit. Daarbij werden de kinderen geholpen door de ouders op de schooltuintjes. Toen het nieuwe gebouw klaar was,kon dat laatste hier ook gerealiseerd worden. Dat resulteerde in de schooltuintjes en kindertuinen achter de school. Ouders hebben met de hand geheid voor de kas ! Intussen gaf de gemeente toestemming om een deel van het weiland te huren voor de buurtbewoners die wilden tuinieren. 

Zo werd in 1977 de biologische tuinvereniging opgericht. 

Gemma